Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG 24/09/2021
2 Bùi Văn Nghĩa 24/09/2021
3 Huỳnh Yến Chi 24/09/2021
4 Lê Trọng Tấn 24/09/2021
5 TRẦN VĂN THI 24/09/2021
6 LÊ HUỲNH ANH TUẤN 24/09/2021
7 Lương Quốc Anh 24/09/2021
8 HUỲNH THỊ THU HIỀN 24/09/2021 30/09/2021
9 Đỗ Thị Việt Thanh 24/09/2021
10 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 24/09/2021