Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trương Anh Tuấn 22/10/2021 11/11/2021
3 Do Doan Thuy Linh 22/10/2021
4 Huỳnh Ngọc Cẩm Như 22/10/2021
5 LÊ TRƯỜNG VŨ 22/10/2021
6 Huỳnh Ngọc Cẩm Như 22/10/2021
7 Lê Thị Thu Trang 22/10/2021
8 HUỲNH TUẤN MÀNH 22/10/2021
9 NGUYỄN THỊ THI THI 22/10/2021
10 Huỳnh Ngọc Cẩm Như 22/10/2021