Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ĐẶNG NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN 18/01/2022
3 Trịnh Ngọc Nam 18/01/2022
4 NGUYỄN CÔNG PHÙNG 18/01/2022
5 HUỲNH THỊ NGÂN BẰNG 18/01/2022
6 PHẠM THẾ KIỆT 18/01/2022
7 Ngô Thị Thanh Tâm 18/01/2022 21/01/2022
8 HOÀNG NGỌC NHƯ LAM 18/01/2022 19/01/2022
9 NGUYỄN VĂN LÂM 18/01/2022 21/01/2022
10 TẠ VĂN TRUNG 18/01/2022