Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Đặng Trọng Thành 28/10/2021
3 ĐỖ THỊ HẠNH 28/10/2021 29/10/2021
4 HỒ THANH LÂM-NGUYỄN THỊ HUỆ 28/10/2021
5 ĐÀO THỊ THẢO 28/10/2021
6 NGUYỄN THỊ HÀ LINH 28/10/2021
7 Nguyễn Thị Thúy 28/10/2021
8 BÙI THU HƯƠNG 28/10/2021
9 Nguyễn Quốc Thống 28/10/2021
10 NGUYỄN ĐỨC THÀNH 28/10/2021 29/10/2021