Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Thùy Dương 17/06/2021
2 NGUYỄN THỊ THU HÀ 17/06/2021
3 ĐOÀN VĂN CẢNH 17/06/2021
4 Đỗ Hồ Vi 17/06/2021 24/06/2021
5 Đỗ Hồ Vi 17/06/2021 24/06/2021
6 Mai Thị Xuân Mỹ 17/06/2021 19/07/2021
7 Lâm Thị Huyền Linh 17/06/2021 19/07/2021
8 CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM 17/06/2021 02/07/2021
9 CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM 17/06/2021 02/07/2021
10 CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM 17/06/2021 02/07/2021