Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 VƯƠNG HUỆ PHƯƠNG 20/10/2021
2 NGUYỄN THỊ HIỀN 20/10/2021
3 Nguyễn Thị Thu Thủy 20/10/2021
4 TRẦN THỊ HẠNH DUNG 20/10/2021
5 Chí Sánh Phùng 20/10/2021
6 Đường Cóc Váy 20/10/2021
7 THAI THI KIM QUY 20/10/2021
8 NGÔ HOÀI MỘNG TRINH 20/10/2021
9 Nguyễn Hoàng Quân 20/10/2021
10 LÝ THỊ PHƯƠNG LAN 20/10/2021