Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Lê Kiều Hạnh 20/01/2022
3 Bùi Thị Thùy Linh 20/01/2022
4 Kiều Quốc Tuấn 20/01/2022
5 UNG THỊ THU HỒNG 20/01/2022
6 LÊ XUÂN SANG 20/01/2022
7 Nguyễn Thị Hoàng Tuyết 20/01/2022
8 Lê Tài Nga 20/01/2022
9 Đặng Trọng Thành 20/01/2022 27/01/2022
10 PHAN DUY HẢI 20/01/2022