Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Tấn Đạt 25/01/2022 07/02/2022
3 Bà Trần Thị Kim Xuân 25/01/2022 07/02/2022
4 Diệp Gia Quế 25/01/2022
5 PHAN HOÀI THU -UQ -NH - NGUYỄN VĂN ĐỨC - 0908005638 25/01/2022 26/01/2022
6 Ngọc Thanh 25/01/2022 28/01/2022
7 NGUYỄN THỊ THẬT 25/01/2022
8 NGUYỄN ANH TUẤN 25/01/2022 16/02/2022
9 THÙY TRANG BƯU ĐIỆN 25/01/2022 08/02/2022
10 LÂM VĂN THƠ -UQ - NH - ĐOÀN HOÀNG DUY ANH -0329551495 25/01/2022 26/01/2022