Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN DU Ý 29/09/2022
3 VÕ TIẾN ĐẠT 29/09/2022
4 Nguyễn Thanh Vũ 29/09/2022
5 LÊ TUẤN KIỆT 29/09/2022
6 LÊ TUẤN KIỆT 29/09/2022
7 Trịnh Thị Vinh 29/09/2022
8 NGUYỄN LAN HƯƠNG 29/09/2022
9 Lê Thị Tú Uyên 29/09/2022
10 Phạm Minh DŨng 29/09/2022