Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN TRUNG ĐÔNG 14/05/2021
2 CTY TNHH TM TRẦN VĂN XƯƠNG 14/05/2021
3 NGUYỄN QUỐC VIỆT 14/05/2021
4 HÀ THỊ NHƯ NGỌC 14/05/2021
5 Trần Thị Miền 14/05/2021
6 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG 14/05/2021
7 LÊ NGUYỄN HƯƠNG THẢO 14/05/2021
8 NGUYỄN MỘNG THÙY DƯƠNG 14/05/2021 18/05/2021
9 VÕ HOÀNG TÂN 14/05/2021
10 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 14/05/2021 19/05/2021