Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Huỳnh Xuân Trúc 03/12/2021
3 NGUYỄN NGỌC KIỀU OANH 03/12/2021
4 Lâm Thị Huyền Linh 03/12/2021
5 TRẦN TƯỜNG LINH 03/12/2021
6 BUI NGUYEN THUY 03/12/2021
7 Nguyễn Thị Khánh Thuyên 03/12/2021
8 NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN 03/12/2021
9 phạm thị minh thùy 03/12/2021
10 Phùng Thị Tuyết 03/12/2021