Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ KIM THOA 03/12/2021 31/12/2021
3 PHAM VAN GIANG 03/12/2021
4 trần tấn quang 03/12/2021
5 Lê Thị Huyền 03/12/2021
6 Lê Thị Huyền Anh 03/12/2021 08/12/2021
7 nguyễn phúc hiệp 03/12/2021
8 nguyễn thị quế châu 03/12/2021
9 Phạm Thị Thùy Nhung 03/12/2021
10 Đồng Thị Thu Thảo 03/12/2021