Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Công ty TNHH SXTM Minh Chính 22/10/2019 25/10/2019
2 Công ty TNHH SX TM Minh Chính 22/10/2019 25/10/2019
3 Nguyễn Xuân Linh Thảo 22/10/2019
4 Nguyễn Xuân Linh Thảo 22/10/2019
5 Huỳnh Văn Lóng 22/10/2019 29/10/2019
6 Lê Nguyễn Hoàng Phương 22/10/2019 29/10/2019
7 Trần Thị Ngọc Nga 22/10/2019
8 Nguyễn Phạm Khánh Vân 22/10/2019
9 NGUYỄN SỸ HÓA 22/10/2019
10 Nguyễn Phạm Khánh Vân 22/10/2019