Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 THÂN THỊ HÀ 04/07/2022
3 Nguyễn Hòa Thu Uyên 04/07/2022
4 Lê Hoàng Ngọc Trâm 04/07/2022
5 NGUYỄN THỊ THANH THUỶ 04/07/2022
6 hồ vũ bảo huy 04/07/2022
7 Nguyễn Thị Thanh Phượng 04/07/2022
8 NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG 04/07/2022
9 Nguyễn Hòa Thu Uyên 04/07/2022
10 Phan Thị Huyền Trang 04/07/2022