Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 BÙI THỊ NGỌC HÀ 31/10/2020
2 LÊ NGỌC BẢO 30/10/2020
3 Phạm Thị Ngọc Nhung 30/10/2020
4 PHAN THỊ HOÀI LINH 30/10/2020
5 DƯƠNG VĂN CỪ 30/10/2020
6 VŨ MẠNH HÙNG 30/10/2020
7 Nguyễn Thị Tuyết 30/10/2020
8 Trần Quốc Châu 30/10/2020
9 HUỲNH THỊ HỒNG NGA 30/10/2020 16/11/2020
10 ĐẶNG LÊ THỊ THANH TUYỀN 30/10/2020 02/11/2020