Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Vũ Thụy Tú Trân 24/01/2022 28/01/2022
3 Nguyễn Minh Hà 24/01/2022
4 HUỲNH NGỌC TRƯƠNG 24/01/2022 15/02/2022
5 NGUYỄN DUY PHÚC 24/01/2022 15/02/2022
6 NGUYỄN THỊ XUÂN HẠNH - 0918328667 24/01/2022 25/01/2022
7 NGUYỄN THỊ THU 24/01/2022 15/02/2022
8 NGUYỄN TRẤN THÚY VI 24/01/2022 15/02/2022
9 MAI THỊ NGỌC YẾN 24/01/2022 28/01/2022
10 LÊ THỊ THU HƯƠNG 24/01/2022 28/01/2022