Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ THU HÀ 06/03/2021
2 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 06/03/2021
3 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 06/03/2021
4 Nguyễn Gia Việt Huy 06/03/2021
5 Cty TNHH Phát Triển Nhật Khang (Nguyễn Thị Ngọc Quý) 06/03/2021
6 NGUYEN THI PHUC 06/03/2021
7 NGUYEN THI PHUC 06/03/2021
8 NGUYEN THI PHUC 06/03/2021
9 NGUYEN THI PHUC 06/03/2021
10 NGUYEN THI PHUC 06/03/2021