Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 07/12/2021
3 CÔNG TY TNHH KÍNH XÂY DỰNG MINH PHÁT 07/12/2021
4 Hồ Thị Thúy 07/12/2021
5 NGUYỄN THỊ THANH TÙNG 07/12/2021
6 TRẦN PHƯƠNG HÙNG 07/12/2021
7 Bùi Thị Bích Hà 07/12/2021
8 Nguyễn Thị Hương 07/12/2021
9 Nguyễn Thị Hồng 07/12/2021
10 Lương Thị Kim Ngọc 07/12/2021