Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lâm Hoàng Phúc 07/07/2022
3 Vũ Văn Quang 07/07/2022
4 UÔNG ANH THƯ 07/07/2022
5 ĐẶNG VĂN THÁI 07/07/2022
6 NGUYỄN HOÀNG THẢO LINH 07/07/2022
7 Hồ Thị Nhật Hạ 07/07/2022
8 Hồ Thị Yên Nhi 07/07/2022
9 Dương Thị Nhiên 07/07/2022
10 NGUYỄN HOÀNG LÂM 07/07/2022