Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 BÙI HỮU NGHĨA 26/10/2021
3 NGUYỄN THỊ DIỄM 26/10/2021
4 ĐỖ VĂN MINH 26/10/2021
5 Thi Thanh Ha Vu 26/10/2021
6 HOÀNG THỊ TRÚC 26/10/2021
7 LƯƠNG THỊ THÙY PHƯƠNG 26/10/2021
8 TRẦN THỊ NGỌC HÒA 26/10/2021
9 VÕ HOÀNG KIM NGÂN 26/10/2021
10 Nguyễn Văn Sỹ 26/10/2021