Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 PHAN THỊ HÀ TRANG 26/10/2021
3 Nguyễn Minh Khánh 26/10/2021
4 Trần Minh Trung 26/10/2021
5 PHẠM THẢO NHI 26/10/2021
6 LÊ THỊ NGỌC HIỀN 26/10/2021
7 TRẦN THỊ KIỀU DIỄM 26/10/2021
8 Trần Hoàng Hải 26/10/2021
9 TRẦN QUỐC TUẤN 26/10/2021 29/10/2021
10 LÊ TRƯỜNG VŨ 26/10/2021