Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 CÔNG TY TNHH CỬA HÀNG TIỆN LỢI GIA ĐÌNH VIỆT NAM 23/07/2019 01/08/2019
2 CÔNG TY TNHH CỬA HÀNG TIỆN LỢI GIA ĐÌNH VIỆT NAM 23/07/2019 01/08/2019
3 CÔNG TY TNHH CỬA HÀNG TIỆN LỢI GIA ĐÌNH VIỆT NAM 23/07/2019 01/08/2019
4 NGUYỄN KIM SƠN - VŨ THỊ THÚY HOA 22/07/2019
5 Nguyễn Khắc Thân 22/07/2019 26/07/2019
6 HỒ THỊ PHƯƠNG CHI 22/07/2019
7 Phan Văn Trình 22/07/2019 26/07/2019
8 LÊ VĂN LÂM 22/07/2019
9 NGUYỄN THỊ THANH 22/07/2019 07/08/2019
10 LÂM KHÁNH THUẬN 22/07/2019