Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Kim Minh Uyên 23/05/2022
3 NGUYỄN THỊ THANH THỦY 23/05/2022
4 NGUYỄN THỊ THANH THỦY 23/05/2022
5 NGUYỄN HỒNG NHUNG 23/05/2022
6 HUỲNH LÊ THỦY TIÊN 23/05/2022
7 TỐNG THỊ KIM HẰNG 23/05/2022
8 Ngô Thị Thúy 23/05/2022
9 hồ vũ bảo huy 23/05/2022
10 Ngô Thị Thúy 23/05/2022