Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Phạm Thị Lý 26/07/2021
2 Lê Nhất Ngọc Lanh 26/07/2021
3 VU HOANG GIA LINH 26/07/2021
4 NGUYỄN HÒA PHƯƠNG THỦY 26/07/2021
5 LÂM TRIỂN TOÀN 26/07/2021
6 Nguyễn Đắc Đoàn 26/07/2021 28/07/2021
7 NGUYỄN HÒA PHƯƠNG THỦY 26/07/2021
8 TRẦN THỊ MỸ LINH 26/07/2021 28/07/2021
9 NGUYỄN THỊ HẰNG 26/07/2021 29/07/2021
10 Bưu điện (Diệp Mỹ Lệ) 26/07/2021 02/08/2021