Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH TÍN TÂM 25/05/2022
3 Huỳnh Thảo Nguyên 25/05/2022
4 Nhan Vũ Kim Hải 25/05/2022
5 VÕ THỊ HỒNG YẾN 25/05/2022
6 NGUYỄN TRẦN KHÁNH NGÂN 25/05/2022
7 CÔNG TY TNHH HOMICO 25/05/2022
8 Nguyễn Thị Phương Thảo 25/05/2022
9 Nguyễn chí Thanh 25/05/2022
10 Trần Thị Hoa 25/05/2022