Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Thịnh Dũng 03/12/2021
3 Nguyễn Lan Trinh 03/12/2021
4 Trần Thị Soa 03/12/2021
5 TRẦN THỊ TUYẾT ANH 03/12/2021
6 Phạm Thu Thảo 03/12/2021
7 NGUYỄN VĂN TỪ 03/12/2021
8 Huỳnh Thảo Nguyên 03/12/2021
9 Nguyễn Lan Trinh 03/12/2021
10 Nguyễn Thanh Sang 03/12/2021