Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LÊ THỊ BÍCH DIỆU 17/06/2021
2 Lê Thị Đài Trang 17/06/2021
3 NGUYỄN THÁI TRỌNG 17/06/2021
4 NGUYỄN THỊ KIM HOÀNG 17/06/2021 22/06/2021
5 NGUYỄN THỊ XUÂN HỒNG 17/06/2021 19/07/2021
6 CÔNG TY TNHH TM - DV - HH TRÍ VIỆT 17/06/2021 15/07/2021
7 Trần Thị Kim Khánh 17/06/2021
8 Lâm Kim Thu 17/06/2021 28/06/2021
9 Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công 17/06/2021 15/07/2021
10 Trần Thụy Gia Uyên 17/06/2021 28/06/2021