Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Hà Thị Mai 18/05/2022
3 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MINH THUYÊN 18/05/2022
4 Bùi Xuân Lộc 18/05/2022
5 Nguyen Thi Thanh Tâm 18/05/2022
6 Vũ Kỳ Nam 18/05/2022
7 Nguyễn Quang Vũ 18/05/2022
8 NGUYỄN THÁI HUỲNH 18/05/2022
9 LÊ VĂN TRUNG 18/05/2022 19/05/2022
10 Ngô Thị Hồng Yến 18/05/2022 19/05/2022