Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ THI THI 20/09/2021
2 Bưu điện (Mrs Tuyến) 20/09/2021 27/09/2021
3 HOÀNG XUÂN TRUNG 20/09/2021 22/09/2021
4 Tống Thị Thu 20/09/2021
5 Tống Thị Thu 20/09/2021
6 ĐINH NAM PHONG 20/09/2021 23/09/2021
7 PHAN THẠNH TRỊ 20/09/2021
8 Nguyễn Thanh Tuấn 20/09/2021 21/09/2021
9 Lê Huỳnh Yến Như 20/09/2021
10 Nguyễn Linh Hà 20/09/2021