Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 BQL chợ Hòa Hưng 28/05/2022
3 BQL chợ Hòa Hưng 28/05/2022
4 BQL chợ Hòa Hưng 28/05/2022
5 BQL chợ Hòa Hưng 28/05/2022
6 NGUYỄN THỊ THANH BÌNH 28/05/2022
7 Huỳnh ngọc thông 28/05/2022
8 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN GIA NGUYỄN 28/05/2022
9 Phạm Thị Liên 28/05/2022
10 NGUYỄN HUỲNH LAN 28/05/2022