Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 04/12/2021
3 Công Ty TNHH Nhất Duy Tân 04/12/2021
4 Trần Tường Linh 04/12/2021
5 CÔNG TY TNHH SCC TẤN THÀNH 04/12/2021
6 LÊ THỊ MỸ HẰNG 04/12/2021
7 VŨ QUỐC HÙNG 04/12/2021
8 Hoàng Mạnh Cường 04/12/2021
9 NGÔ HUỲNH PHƯƠNG TRÚC 04/12/2021
10 Phạm Hồng Vân 04/12/2021