Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Lợ 04/12/2021
3 Nguyễn Văn Thành 04/12/2021
4 TRƯƠNG THỊ THÙY LINH 04/12/2021
5 Nguyễn Thị Thu Thủy 04/12/2021
6 Nguyễn Thị Thu Thương 04/12/2021
7 Hoàng Tiến Thành 04/12/2021
8 Trần Ngọc Ánh 04/12/2021
9 Lê Thùy Linh 04/12/2021
10 Phan Kim Ngân 04/12/2021