Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ TRẦN THÙY HẠNH 30/11/2021 01/12/2021
3 PHẠM THỊ KIM LOAN 30/11/2021 01/12/2021
4 Lê Thị Tam Thư 30/11/2021
5 DƯƠNG NGỌC 30/11/2021
6 THẠCH MINH NHẬT 30/11/2021
7 Nguyễn Thị Thu Hà 30/11/2021
8 Bùi Thị Thu Hồng 30/11/2021
9 Nguyễn Thị Huyền 30/11/2021
10 Nguyễn Thị Luyến 30/11/2021