Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGÔ VĂN TIẾNG 25/10/2021
3 Mai Lan Vi 25/10/2021
4 PHẠM NGUYỄN MINH CHÂU 25/10/2021
5 Đặng Trọng Thành 25/10/2021
6 Ngô Thị Như Lan 25/10/2021
7 LÊ VĂN KHẢI 25/10/2021
8 NGUYỄN THỊ NGUYÊN 25/10/2021
9 HUỲNH NGỌC THO 25/10/2021
10 HUỲNH BẠCH KIÊN 25/10/2021