Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ĐÀM QUANG VŨ 20/05/2022
3 LÊ TUẤN KIỆT 20/05/2022
4 PHAN NHẬT TÙNG 20/05/2022 24/05/2022
5 Lê Thị Nga 20/05/2022
6 Trần Văn Hoà 20/05/2022
7 Trần Thị Mỹ Hiệp 20/05/2022
8 PHẠM TRẦN ANH PHI 20/05/2022
9 LÊ TUẤN KIỆT 20/05/2022
10 TRẦN VĂN CỤI 20/05/2022