Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH CHẤT THIÊN NHIÊN 03/12/2021
3 Trần Đỗ Tuấn Tú 03/12/2021
4 Phạm Thị Kim Chi 03/12/2021
5 Lê Thị Huyền Trân 03/12/2021
6 Hoàng Văn Minh 03/12/2021
7 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Quốc Trí 03/12/2021
8 THẠCH THỊ ÚT 03/12/2021
9 PHAN THỊ VÂN TRÂM 03/12/2021
10 ĐẶNG THÁI VƯƠNG 03/12/2021