Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Mai Thi Cẩm Chi 09/12/2021
3 NGUYỄN VĂN HÒA 09/12/2021
4 NGUYỄN VĂN HÒA 09/12/2021
5 HỨA TRỌNG KHIÊM 09/12/2021
6 ĐẶNG NGUYỄN HOÀNG THÀNH 09/12/2021
7 Nguyễn Thị Hạnh 09/12/2021
8 HỨA TRỌNG KHIÊM 09/12/2021
9 NGUYỄN VĂN TÒNG 09/12/2021
10 HỨA TRỌNG KHIÊM 09/12/2021