Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Ngô Thanh Quy 03/12/2021
3 BÙI THỊ KIM HƯƠNG 03/12/2021
4 Cao Thị Nguyệt 03/12/2021
5 MAI BAO KHANG 03/12/2021
6 PHAN THỊ VÂN TRÂM 03/12/2021
7 Trần Ngọc Linh 03/12/2021
8 Nguyễn Thị Bích Ngọc 03/12/2021
9 Nguyễn Thị Hương 03/12/2021
10 Nguyễn Thu Trang 03/12/2021