Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CỒNG TY TNHH HIỆP HÒA HOUSE 20/01/2022
3 PHẠM THỊ CẨM NIỀM 20/01/2022
4 Trần Hồng Lê 20/01/2022
5 TRẦN MINH 20/01/2022 25/01/2022
6 LÂM QUANG HIẾU 20/01/2022
7 Hoàng Văn Bình - Trần Kim Dung 20/01/2022 10/02/2022
8 TRẦN THỊ NGỌC HẰNG 20/01/2022 03/03/2022
9 nguyễn văn đăng - chấm dứt (lấy hồ sơ gốc) 20/01/2022 25/01/2022
10 TRẦN THỊ TUYẾT LAN 20/01/2022 03/03/2022