Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Mạc Văn Nam 17/05/2022
3 TRẦN THỊ TUYẾT HOA 17/05/2022
4 Bùi Thị Bích Hà 17/05/2022
5 LÂM BẠCH VÂN 17/05/2022
6 NGUYỄN THANH LUẬN 17/05/2022 27/05/2022
7 HỒ THỊ TƯƠI MÀU 17/05/2022
8 CAO VĂN TUẤN 17/05/2022 01/06/2022
9 LÊ PHẠM TẤN QUỐC 17/05/2022 01/06/2022
10 Nguyễn Thị Duyên 17/05/2022