Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Kim Đăng Minh Nguyệt 18/05/2022 23/05/2022
3 Phạm Thị Thu Uyên 18/05/2022 23/05/2022
4 Vương Linh 18/05/2022 15/06/2022
5 Đoàn Ngọc Tú 18/05/2022
6 Nguyễn Quang Vinh 18/05/2022 23/05/2022
7 Lê Vũ Hoàng An 18/05/2022 03/06/2022
8 Nguyễn Tấn Đạt 18/05/2022 23/05/2022
9 Vũ Kỳ Nam 18/05/2022
10 Chu Thị Lương 18/05/2022 23/05/2022