Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 BÙI THANH VÂN 21/10/2020 26/10/2020
2 LÂM QUANG VINH 21/10/2020
3 ĐẶNG THỊ THÚY TRANG 21/10/2020
4 Tạ Thị Xuyến 21/10/2020 26/10/2020
5 Tạ Thị Xuyến 21/10/2020 26/10/2020
6 ĐẶNG THỊ THÚY TRANG 21/10/2020
7 Nguyễn Thị Lệ Chi 21/10/2020 26/10/2020
8 ĐẶNG THỊ THÚY TRANG 21/10/2020
9 Nguyễn Quốc Tân 21/10/2020 30/10/2020
10 Đặng Thị Liên 21/10/2020 30/10/2020