Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 CAO VIẾT TRỌNG 19/10/2021 10/11/2021
2 MAI THỊ THU DIỄM 19/10/2021 09/11/2021
3 NGUYỄN VĂN NÓI 19/10/2021 09/11/2021
4 ĐINH THỊ TRANG 18/10/2021
5 Trần Đăng Khang 18/10/2021
6 NGUYỄN THỊ NGỌC TUYẾT 18/10/2021
7 ĐỖ NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 18/10/2021
8 ĐẶNG THỊ NGỌC NHƯ 18/10/2021
9 TRUONG BUU NGỌC 18/10/2021 27/10/2021
10 Lê Thị Thùy Dương 18/10/2021