Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn thị kim dung 19/04/2021
2 Đặng Trọng Thành 19/04/2021
3 Võ Văn Thủy 19/04/2021
4 Hoang Thoai An 19/04/2021
5 Nguyễn Thị Thanh Xuân 19/04/2021
6 Trần Văn Toàn 19/04/2021
7 CHÂU GIA LỢI 19/04/2021
8 Trần Văn Toàn 19/04/2021
9 Trần Công Quang Minh 19/04/2021
10 Nguyễn Tuấn Trung UPS 19/04/2021