Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 nguyễn thị lê nguyệt 20/10/2021
2 ha doan cuong 20/10/2021
3 Đào Vũ Hải Bình 20/10/2021
4 Nguyễn Thành Nhân 20/10/2021 27/10/2021
5 Ngô Kỳ Duyên 20/10/2021
6 Ngô Kỳ Duyên 20/10/2021
7 Hồ Hoàng Trường 20/10/2021 29/10/2021
8 Phuong thi nguyet 20/10/2021
9 TRẦN VĂN NHỮ 20/10/2021
10 Đặng Trọng Nhân 20/10/2021