Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN PHÚ MINH DUY 21/01/2022 24/01/2022
3 LÂM QUANG HIẾU 21/01/2022
4 Trịnh Ngọc Nam 21/01/2022
5 Phạm Như Quỳnh 21/01/2022
6 NGUYỄN VĂN TRUNG 21/01/2022 26/01/2022
7 Đoàn Lân sư Rồng Hồng Nghệ 21/01/2022 25/01/2022
8 Đoàn Lân sư rồng Hồng Nghệ 21/01/2022 25/01/2022
9 Hồ Huỳnh Hải Dương 21/01/2022 25/01/2022
10 LÊ XUÂN NAM 21/01/2022 24/01/2022