Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ THÚY VI 04/12/2021
3 TRINH QUOC DUNG 04/12/2021
4 NGUYỄN CHÍ TRUNG THẾ TRUYỀN 04/12/2021
5 Nguyễn Quỳnh Như 04/12/2021
6 CÔNG TY CỔ PHẦN THEFOX 04/12/2021
7 TRINH QUOC DUNG 04/12/2021
8 Nguyễn Thị Thịnh Hưng 04/12/2021
9 tran thi nguyen 04/12/2021
10 HỒ THỊ XUÂN HUYỀN 04/12/2021