Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN ĐÌNH QUÝ 27/10/2020 02/11/2020
2 Nguyễn Thị Lệ Thủy 27/10/2020 01/12/2020
3 NGUYỄN BÁ HOÀNG 27/10/2020
4 ĐỖ THỊ THUẬN 27/10/2020 11/12/2020
5 Nguyễn Thị Phương Linh 27/10/2020
6 NGUYỄN PHÚ VINH 27/10/2020
7 Bùi Văn Minh Tuấn 27/10/2020 01/12/2020
8 Nguyễn Thị Ngọc Quản 27/10/2020 01/12/2020
9 Lương thị thu hằng 27/10/2020 01/12/2020
10 Nguyễn Thị Minh Chi 27/10/2020 04/12/2020