Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Ngọc Dung 04/12/2021
3 Nguyễn Thị Hiệp 04/12/2021
4 Công Ty TNHH Hào Tuấn 04/12/2021
5 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 04/12/2021
6 Huỳnh Thị Hiền 04/12/2021
7 lê thị minh thuy 04/12/2021
8 Nguyễn Thị Kim Hương 04/12/2021
9 LƯƠNG THỊ TRÂN HUYỀN 04/12/2021
10 Nguyễn Thị Hiệp 04/12/2021