Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Đỗ Thị Hoa Mai 27/10/2021
3 Nguyễn Văn Khánh 27/10/2021
4 BÙI LÊ NHƯ NGỌC 27/10/2021
5 NGUYỄN NGỌC LINH 27/10/2021 01/11/2021
6 Nguyễn Thị Xuân Đào 27/10/2021
7 Lê Thị Xuân Tuyến 27/10/2021
8 LÊ DUY VŨ 27/10/2021
9 Đinh Bá Phước 27/10/2021
10 LÊ TRƯỜNG VŨ 27/10/2021